2016. április 19., kedd

...

Már mondtad azt is, hogy a Csendes-óceán kék, pedig valószínűleg még soha nem láttad. Ugyanez a helyzet a megfoghatatlan érzelmekkel is: ismered őket, még akkor is, ha nem.
Sara Crowe

2016. március 5., szombat

Rúzsa Magdi: Angyal mellettem


A lét határán üldögélve, talpam alatt gördült tova pár ördögszekérre csontosodott arcvonásod, és mély(em)be hulló sziluettje után nem vetődtem többé. Felnyögtek pernyéi a rád-gondolás perzselő hiányának, majd füstízű szavakat formáltam neved köré. Elefántcsonttornyomban megbékélve hagyom rám rontani pilláim alá rejtett elevenséged.

Moha
 
A lét és az élet: két külön kiterjedés, melyek között a léptékváltás lehetetlen. Az emberélet, a maga behatároltságában a felszikrázás és az elszikrázás – ezzel élesen elválik az élet a léttől. Mi álomjárók csak élni tudunk, létezni nem.

Határ Győző
 
Kiegyensúlyozott lélek vagyok és egyenletes kedély; érzésem szerint az öröm az élet természetes vivőanyaga, és ha felbuzog bennem, szabad folyást engedtem az életörömnek.

Határ Győző
 

Nem arra van az ember kitalálva, hogy magával cipelje az emlékeit, kevés nagyobb adomány van, mint a felejtés.

Kőrösi Zoltán
Hiszen a múlt, az elsüllyedt idő s az előttünk járó emberek hol lennének máshol, itt laknak bennünk és körülöttünk, az elmúlt napokból és az elenyészett emberekből tapad össze a föld, a kövek a csontjai, az elfutó felhők az órák, az ember nem csak a jövőjét képzeli maga elé újra és újra, de megálmodja a múltat is, a földet, amin jár, a vizet, amiben megmeríti az arcát, a felhőket, ahová feldobálja a szavakat.

Kőrösi Zoltán
 

Nem abban az értelemben hiszek a csodában, a varázslatban, hogy karba tett kézzel várom a sült galambot, hanem úgy, hogy észreveszem a felkínálkozó lehetőséget, nem hátrálok meg a próbatételek előtt, és nem adom fel egykönnyen. Életfilozófiám része, amit a mesékből kora gyerekkoromtól tanulságként őrzök. Hiszem, hogy a végén a jó elnyeri méltó jutalmát, hogy az adott szót meg kell tartani és az ígéretet be kell váltani, a rászorulóknak segíteni kell, és hogy szemtől szemben kell küzdeni, mert aki aljasul támad, az pórul jár, a gyengét, a kicsit pedig védelmezni kell.

Kádár Annamária