2014. augusztus 2., szombat

Ma új nap virrad rám; minden él, minden mozog, minden mintha a saját szenvedélyemről üzenne nekem. Minden arra ösztönöz, hogy babusgassam.

Anne De Lenclos
Van bennem egy hely, ahol teljesen egyedül élek, és ez az a hely, ahol megújítod soha ki nem apadó forrásaidat.

Pearl Buck
Megformáltam saját világomat, és sokkal jobban tetszik, mint amit valaha a külvilágban láttam.

Louise Nevelson
Nem tudom elhinni, hogy a kifürkészhetetlen világegyetem a szenvedés tengelye körül forog; biztos vagyok benne, hogy a világ különös szépségének alapja kristálytiszta öröm.
Louise Bogan
Minden szellem épít magának egy házat, a házon túl egy világot, a világon túl pedig egy mennyországot. Tudd hát, hogy a világ érted létezik.

Ralph Waldo Emerson
 
Az otthon Isten definíciója.
Emily Dickinson

A piszmogás valójában arra való, hogy egyedül legyél, álmodozz, és kapcsolatba lépj önmagaddal...Piszmogni annyit tesz, mint felfedezéseket tenni.
Alexandra Stoddard

Weöres Sándor: Szembe-fordított tükrök (részlet)


Egyetlen ismeret van, a többi csak toldás: Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra.
Minden napot azzal kezdek, hogy megcsinálom, amitől a leginkább szorongok, mert ettől erősebbnek érzem magam, és magabiztosabban vágok neki a napnak. Miután elhallgattatjuk aggodalmainkat és szorongásainkat, szabadon foglalkozhatunk a jobb dolgokkal.
Demi Lovato
 Rá kell találjunk újra az élet jelenlétére, örömére, ízére, még a legkegyetlenebb nehézségeken keresztül is, anélkül, hogy tagadnánk vagy elfojtanánk azokat. Se angyali, se ördögi dolgokra nincs szükség, csupán a lehető legtudatosabban kell megtapasztalnunk megtestesülésünket, próbálván kikerülni a szokásos csapdáit. Ilyen csapda lehet például, amikor régi, rosszul vagy sehogy nem ápolt sebeink által kialakított működési szokásaink és elveink alapján élünk, illetve, amikor idealizálásba, ábrándozó spiritualitásba menekülünk.
Thomas D’Ansembourg