2015. szeptember 12., szombat

Vad Fruttik - Mi lenne jó


Gárdonyi Géza: Földre néző szem – Égre néző lélek (Intelmek fiaimhoz)A legdurvább embernek a bőre is érzi a hideget és a meleget, a szúrást és a balzsamot. A lélek épp ily érzékeny a hideg, a meleg, szúrás és a balzsam iránt a legdurvább emberben is. A legelvetemültebb emberben sincs elfásulva a lélek az érintkezések iránt. Hát még a közönséges berendezésű ember!

Gárdonyi Géza: Földre néző szem – Égre néző lélek (Intelmek fiaimhoz)
- De mi akkor az ember?
– Az, ami a harmatcsepp: távolra jutott kerek egész részecskéje a tengernek.

Gárdonyi Géza: Földre néző szem – Égre néző lélek (Intelmek fiaimhoz)
A földi élet rövid kiutazás az örökkévalóság országából. Csak a szükségeset hoztunk magunkkal: az egyéniséget, hajlamokat, erőket, képességeket, s lelki iránytűt, amely ezt a két fő irányt mutatja: Jó és rossz.

Gárdonyi Géza: Földre néző szem – Égre néző lélek (Intelmek fiaimhoz)

A test és lélek egymáshoz való kapcsolata olyanforma, mint a keskeny ágyban háló két emberé: a nyugtalan félretolja a nyugvót.

Gárdonyi Géza: Földre néző szem – Égre néző lélek (Intelmek fiaimhoz)
Bármid van, amire azt mondod enyém, ne feledd hozzágondolni: kölcsönkaptam. Mert mindenedet az élettől kaptad s mindenedet vissza kell adnod.

Gárdonyi Géza: Földre néző szem – Égre néző lélek (Intelmek fiaimhoz)
Aranygallérnak, méltóságos címnek meg ne hajolj, - csak, - angyali szívnek.

Gárdonyi Géza: Földre néző szem – Égre néző lélek (Intelmek fiaimhoz)


Ha valaki gyermekkorában kapna egy üres könyvszekrényt, érdekes lenne följegyezni, hogy ötven éves koráig hányszor és hogyan változna benne a könyv?(...)A könyv is emberi test. Papiros-test. A Földön élt lélek világító része maradt benne. S hangtalan beszéde könnye, mosolygása, - szíve dobogása.

Gárdonyi Géza: Földre néző szem – Égre néző lélek (Intelmek fiaimhoz)
Minél egyszerűbben tudtok élni, annál inkább urai vagytok az életnek. Csak egy kis hajlék, a mindennapi kenyér és a tisztességes ruha legyen biztosítva, a többi ne legyen sorvasztó gondotok. Ezzel nem azt mondom, hogy akinek pénze van, dobja el, hanem csak hogy érette ne éljen. A vagyon elvégre is biztosíték sok kellemetlenség ellen: módjával gyűjtsünk és legyünk takarékosak, csak hörcsögök ne.

Gárdonyi Géza: Földre néző szem – Égre néző lélek (Intelmek fiaimhoz)
Ne vitatkozzatok Istenről, lélekről, halhatatlanságról soha senkivel. Akinek a lelke fejlettebb, mint a teste, mindezeket, úgyis érzi, akinek a meg a lelke a fejletlenebb, mint a teste, annak beszélhet akár maga Jézus Krisztus, nem lehet neki bebizonyítani.

Gárdonyi Géza: Földre néző szem – Égre néző lélek (Intelmek fiaimhoz)

A test bilincs. A lélek arra hordozza, amerre akarja. De vajon meghal-e a rab, ha lehull a bilincse?

Gárdonyi Géza: Földre néző szem – Égre néző lélek (Intelmek fiaimhoz)

Az embernek legnagyobb kincse a szabadakarat. Ezt a kincset bizonyára teljes mértékben kaptunk. Isten nem akart bennünket magához kötni egy hajszállal se. Isten nem akart rajtunk királykodni, nem kötött magához se törvényekkel, se rendeletekkel. Tiszta lelkek voltunk. De épp a szabadakarat gyönyöre az abszolút függetlenedés kipróbálása ragadhatta el a mi pillangó szárnyinkat: odarepültünk, ahova akartunk. Eltávoztunk tőle. Talán istenek akartunk lenni. Talán új világot akartunk alkotni. Talán mink vagyunk azok a bukott angyalok, akikről minden népfaj, minden vallás tud. Eltávoztunk, elhomályosodtunk, mint a földbe került üveg. Erőink elfogyatkoztak, égi tulajdonságainkból nem maradt meg más, csak egy lángocska szeretet, a művészetekben nyilvánuló bágyadt teremtő-erő, a zene és Istenek nevének homályos emlékezete.

Gárdonyi Géza: Földre néző szem – Égre néző lélek (Intelmek fiaimhoz)Az ember állati testben járó angyal. Földi életünkre össze vagyunk forrasztva egy állattal. Ez az állat a testünk. Kerüld azokat az embereket, akikben több az állat, mint az angyal. Megismered őket a beszédükről. Minél jobban kifejlődött valaki az állatiasságból, annál kevésbe foglalkoznak a gondolatai az ember állati életével.

Gárdonyi Géza: Földre néző szem – Égre néző lélek (Intelmek fiaimhoz)A ti alázatosságotok csak az emberszeretetben nyilvánuljon. Ne nézzetek el senki feje fölött, ne kukorékoljatok senkinek a szeme közé. Minden embernek egyforma joga van a föld hátán járni, a levegőt színi, az Istent apának szólítani. Ne lássatok senkin olcsó ruhát. Mert nem a ruha az ember. És ne beszéljetek senkivel olyan hangon, mint az őrmesterek szoktak a bakákkal. De ti se engedjetek ezen a hangon beszélni magatoknak.