2014. július 19., szombat


csendpernyékkel festem 
éjszakáim színét,
s dacolva szűköl a némaság bennem,
hogy lakatvasba zárja
minden gondolatnak szavát,
ami napvilágra vágyódna hajnalra belőlem...

Moha
voltam egy rövid élet, 
néhány napos öröklét, 
ahol minden érzelem kártyát vetett bennem, 
és lélegzetvisszafojtva húztam még egy lapot 
a huszonegyre...
vesztettem...

Moha
kivájtam az idő szívét,
és még dobogott tenyeremben,
amikor fellázadt minden,
amit elzártnak hittem...
...
elszabadultak a leláncolt emlékek,
összefércelve a szakadó napnyugtát,
s elűzve a közeledő éj
kopottas ruhájú pásztorát,
aki összeterelve minden
titkolt sóhajomat,
zárt lélekkarámomon
dörömbölve várta
a bejutást...

Moha
talán szellemnek születtem...nem átlátszó bolyongó árnynak, hanem olyasvalakinek,  aki észrevétlen megjelenik...aki nem ijeszt, nem riaszt el nyugodt éjjeleken békés álmokat, aki nincs, mégis létező...és alaktalanul mindenben jelen lévő lelket öltöttem, senkit magához nem láncoló, örök-néma kérésekkel, amik stigmájukkal bennem sikoltanak...és súlyuk terhe alatt beköltözöm hozzád újra meg újra, és kéretlen érkezésemre csupán egyetlen halk kondulással ront rám a templomtorony hangja, és belőle a vágtató idő, ami már nem fordul(hat) vissza...

Moha
egyetlen lélekfonatba
szorítanám össze
az elmúlt bizonyosságának hurkát,
ahogy a jelenbe pimaszul behatolva
a jövő karcsú testét
magához szorítja...
három hosszú tincs,
ami szétpereg, ha mélyem
össze nem fogja,
vagy ha béklyót 
nem tesz rá a Sors,
hogy  örökre összetartsa...

Moha