2012. november 19., hétfő

Mit tudtál rólam? Az, hogy szeretlek, neked korántsem lehetett olyan meglepő, mint nekem. Mikor rájöttem, megijedtem. (...) „Mit fogok elmondani neked?” – törtem a fejemet. (...) Szerettem volna, ha kitalálsz rólam mindent, anélkül, hogy beszélnem kellene, s ugyanakkor, valahol mélyen, rozsdásan, csikorogva már készülődtek bennem a szavak. (...) és féltem, hogy elsírom magam... 
Szabó Magda

Pap Sándor: Gondolatok a szeretetről

 
A pozitív töltésű, (az igazi szeretettől teljes ember) indulata, haragja, keserűsége, sőt gyűlölete is egyenlő értékű a szeretettel.

Pap Sándor

Pap Sándor: Gondolatok a szeretetről

Van óvó, védelmező szeretet, van értelmet adó szeretet, van erőt adó szeretet, van bátorságot adó szeretet, van hitet adó szeretet és van gyönyörűséget adó szeretet is. Az egyik emberben az egyikből, a másik emberben a másikból van több.

Pap Sándor

Szalai Kincses Ibolya: A pillanat takarója

 
remeg a csönd – most
hangokra vágyik a lélek –
meglibbennek a nyárból
játékos
kergetőző képek:
a tenger meséi
a Hold mélázó miséje
a Nap égi zenéje –
szemed
szokatlan-gyöngéd fénye
kezed
sejtelmes-sóvár érintése...

ősz jön –
kifut a kikötő
utolsó hajója –

ringató estébe burkol
a pillanat
lágy takarója
  
Szalai Kincses Ibolya

Ódor György: Keveset kérek

Csak annyit, hogy szeressem magamat.
Legalább titokban, ha nem szabad.
Ne csak a testem öleld meg, engem,
szeszély nélkül, sose félelemmel,
tedd keserűen és tedd édesen,
ahogy jólesik, ahogy épp vagyok,
hogy kibírhassam érted az életem,
gyönyörködve benned híven, vakon. 

Ódor György
 

Nézz fel az égre! Lélegezz be néhányszor, jó mélyen. Gondolj arra – csak egy pillanatra -, hogy Csodában élsz, és benned is Csoda van!

Müller Péter

Bíbor Kata: Szívmosoly

 
Nem hallgatlak ki magamból
a csendem halk dallamba fon
hagyom a hárfák pengetését
kedvedre játssz a húrokon.

Parfümös üvegcsébe rejtett
illatokat szórsz szét bennem
nem várok tovább, hirtelen
öntsd magad rám, én engedem.

Rezdüléseid belém bújnak
arcod  a levegőm – lételem
részemmé úgy válik részed
szemcséimmel magamba lélegzem.

Hámozlak, cikkelyekre szedlek
érzem, kezed bőrömre szalad
s a pőre, levetkőzött tudatom
mindenestül magába fogad.
 Bíbor Kata

Szécsényi Barbara: Gondolatok, míg vártalak

 
Szobrozom a pályaudvaron.
Előbb a tavasznak kellett volna jönni.
Arcomon évek-óta-várás nyűgök,
szarkalábak, melyek sokéves őszök
tarlóin szaladtak erre,
s maradtak itt.

Szép kabátot akartam venni
és nyárról áhított illatot
- pár gallér mögötti sors szorít –
mely roncs-szelídre fagyhatott
az állomáspad törött gerincén.

Gőzölgő magány takarózik
a szemközti oldalon.
-  Kisiklik bennem a várás –
nekem a pillanat vonalán
kéne menni, de ez az oda nem állás
és oda nem nézés
szégyen-meztelennek maraszt.

Amíg jöttem, komor képeim
felaggattam a fákra.
Majd másik úton indulunk haza.
Cigarettán nyugtatom kezem,
s mint imbolygó fáklya
kigyúlik arcomon,
megremeg hátamon az állomás fala.
 Szécsényi Barbara